Københavns kommune har besluttet, at det fra foråret 2023 skal være muligt at levere landstrøm til krydstogtskibene. Dette arbejde er nu i gang.
Det gamle bolværk er fra 1935 og trænger til en renovering.
Samtidig skal kajen udvides med en meter for at give plads til de store kabler, som landstrømmen skal benytte for at forsyne skibene, mens de ligger ved kaj.
Ifølge By og Havn vil arbejdet løbe op i 150 mio. kr. Der kommer en helt ny stålspunsvæg langs en del af kajen og statuen Isbjørnen flyttes lidt længere ud end nuværende placering.