Københavns overborgmester Frank Jensen har tanker om at udvide Langeliniekajen i bredden med 15 meter – det vil sige gøre kørebanen dobbelt så bred som nu.

Det skal i givet fald ske ved opfyld i forbindelse med en senere renovering af kajen og i samarbejde med By og Havn og Copenhagen Malmø Port (CMP).

Overborgmesterens tanker om en bredere Langelinie bliver luftet i Berlingske i forbindelse med planerne om at etablere landstrøm til krydstogtskibene.

“Vi vil sikre, at der kommer et landstrømsanlæg på Oceankaj i Nordhavn”, siger han til avisen.

Når der ikke i første omgang tænkes landstrøm  på Langelinie, så skyldes det, at kajen er for smal til et sådan et stort landstrømsanlæg. Det konkluderer en rapport om krydstogtsforurening fra konsulentvirksomheden COWI, en rapport, Københavns kommune har bestilt.

Skibe væk fra beboelsen

Derfor vil København sammen med By og Havn undersøge mulighederne for at gøre kajen 15 meter bredere, når Langelinie om en årrække alligevel skal renoveres. Tankerne ligger dog nogle år ude i fremtiden, og der skal ligge et færdigt projekt, før overborgmesteren vil søge politisk støtte til ideen.

I mellemtiden vil kommunen og CMP arbejde på at få krydstogtskibene til at lægge til kaj længst væk fra boligbebyggelsen, siger Frank Jensen til avisen.

Administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbro, er positiv over for Frank Jensens tanker om landstrøm til Oceankaj og udvidelse af Langelinie

»Oceankaj er allerede forberedt til at kunne modtage et landstrømsanlæg, og vi vil nu gå i dialog med kommunen om det videre arbejde i forbindelse med landstrøm i området,« skriver hun i en mail til avisen.

»Vi er meget optaget af at indgå i partnerskaber om nye grønne løsninger for krydstogtturismen,” skriver Anne Skovbro.

CMP: Landstrøm er måske ikke løsningen

Til gengæld er man i Copenhagen Malmø Port mere tilbageholdende med at støtte landstrømstankerne. Derfor har CMP igangsat sine egne undersøgelser af, hvilke løsninger, der vil være de bedste for at nedbringe partikelforureningen fra krydstogtsskibene. Og det er ikke nødvendigvis landstrøm, mener direktør i CMP, Barbara Scheel Agersnap.

»Hvis der skal laves en løsning, skal det være den, som flest mulige skibe kan bruge, for så får vi den effekt, som vi håber på,« siger Barbara Scheel Agersnap til Berlingske.