ATP og Pension Danmark må opgive deres planer om at trække den yderste grund på Langeliniespidsen ud af Grundejerforeningen.

Det oplyser Grundejerforeningens næstformand, Jens Lillelund fra Langelinie Alle 7.

Planerne om at tage den yderste matrikel ud af vores grundejerforening og i stedet lægger den sammen med matriklen på Marmormolen var blevet til i al hemmelighed uden at orientere de øvrige ejerforeninger på Langelinie Alle. Var de blevet en realitet, så skulle alle andre betale mere i kontingent til Grundejerforeningen. Det skyldes, at kontingentet fastsættes efter fordelingstal: Hvis én ejer får færre kvadratmeter, så må de øvrige ejere betale mere.

Ejerforeningerne på Alleen – nr.3-9 og 25-29 – protesterede krafttigt mod ATP’s og Pension Danmarks planer med henvisning til de tinglyste deklarationer for området. Det har nu fået de to pensionsselskaber til at lægge planerne i mølpose.

Den grund, der er tale om, er udlagt til et højhusbyggeri, tegnet af stjernearkitekten Stephen Holl. Et tilsvarende højhus skal – hvis projektet bliver en realitet – bygges på Marmormolen ved FNbyen. De to huse skal så forbindes af en bro 65 meters højde, hvor Oslofærgen kan sejle under.

Projektet har imidlertid lange udsigter, da der i forvejen er mange tomme kvadratmeter erhvervsareal i København. Det gælder også det nye ATP-pakhus, der netop nu skulle stå færdigt. Ifølge Jens Lillelund blev det oplyst på Grundejerforeningens sidste møde, at der endnu ikke er udlejet en eneste kvadratmeter.