En gruppe beboere på Amerika Plads og Dampfærgevej holder loppemarked lørdag den 31. august. Det er første gang, der holdes loppemarked som beboeraktivitet i kvarteret, og flere fra lokalområdet har vist interesse for at købe en stand, fortæller initiativtagerne.

Loppemarkedet vil finde sted mellem klokken 10 og 17 på parkeringspladsen for enden af Dampfærgevej/ Pakhusvej. Det er Nykredit, der har stillet området til rådighed, og politiet har givet tilladelse til at inddrage parkeringspladserne under arrangementet.

”Vi kan mærke, at der er stor opbakning. Der har ikke været lignende initiativer i området før, så interessen for fælles oplevelser er stor, ” fortæller Max Allan Pedersen fra initiativgruppen. Han forventer, at der kommer besøgende fra hele København.

En stand koster 200 kroner, og man kalkulerer med 50 stande til loppemarkedet, der gerne skulle blive en tilbagevendende begivenhed.