Syns-og skønssagen mod PFA er efter flere år omsider afgjort. Ejerforeningens bestyrelse har med bistand af Kammeradvokaten indgået et forlig med PFA om udgifterne til udskiftning af membranen mellem de to blokke.
Forliget indebærer, at vi får 2,3 mio. kr. incl. moms plus 37.500 kr. til dækning af syns- og skønsmanden. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at forliget ikke på nogen måde reducerer de enkelte ejeres mulighed for at agere/anlægge sag om individuelle krav mod PFA. Dette hensyn er tilgodeset i forliget.
Foreningen forpligter sig til at udskifte membranen for hele forligssummen og ikke for et mindre område, end det i syns-og skønsrapporten anførte.