En god flaske rødvin – på tilbud. Det er resultatet af den kollektive klage, ejerforeningen har indgivet over SKATs grundvurdering. Men selv om resultatet er magert, så kan det ikke svare sig at klage over afgørelsen, vurderer bestyrelsen.

Alle ejerne i ejendommen har i sidste uge fået brev fra SKAT om, at vi har fået et ekstra fradrag i grundværdien. Fradraget er udregnet efter fordelingstal og udgør ifølge formand Birger Jensen en værdi på bare 34 promille. Eller 70 kroner i gennemsnit pr. lejlighed pr. år. Det lille ekstra fradrag gælder frem til 2028.

Det samlede beløb for alle 100 lejligheder, SKAT har reduceret grundværdien med, er på 204.024 kroner. Det skal sammenholdes med en samlet grundværdi på hele ejendommen på 54,5 millioner kroner i 2011.

Tilbage til 90’erne

Historien om klagen går helt tilbage til byggeriet af ejendommen i slut 90‘erne. Inden ibrugtagning i 1997 blev der betalt et anseeligt beløb i tilslutningsafgifter til kloak, el og fjernvarme. Der blev også betalt for vej- og stianlæg, kystsikring og et mindre beløb til landmåler.

15 år senere i 2012 tilbød advokatformaet Accura bestyrelsen at prøve at få ændret grundskylden fra 2008 og fremefter. Firmaet vurderede, at der var store besparelser at hente. Og aftalen blev, at Accura kun skulle have en procentdel af besparelsen i honorar, hvis der kom noget ud af klagen. Den enkelte beboers andel af honoraret udgør 30 procent af den lille besparelse – og det vil fremover blive opkrævet af administrator sammen med fællesudgifterne.

I 2012 bad Accura på ejerforeningens vegne om at få nedsat ejendomsvurderingen for de 100 lejligheder med ialt 5,2 millioner kroner. Men desværre mener SKAT ikke at udgifterne til tilslutningsbidrag kan give fradrag. Og det var den største part.

Til gengæld gives der fradrag for vej- og stianlæg – og landmåler. Altså lige godt 200.000 kroner til deling.

Ejerforeningens bestyrelse er dybt forundrede over Accuras fejlskøn. Efter afgørelsen har advokaterne nemlig vurderet, at der ikke er mere at komme efter og fraråder at klage over afgørelsen – både individuelt og som ejerforening.

Ejerne kan godt klage hver især – men behøver altså ikke at foretage sig mere. Udover måske at tage forskud på glæderne med en flaske 50 kroners tilbudsvin fra Irma.