Snart vil vi kunne høre at renoveringen af Langeliniekaj genoptages.

Arbejdet med spunsramning og ankerboring går i gang den 3. oktober 2022. Dermed får det snart 90-årige bolværk mod øst en tiltrængt fornyelse incl. en udvidelse på 1 meter til bl.a. landstrømskabler. Det er Hercules Fundering (NCC) som udfører entreprisen til 157 mio. kr. på vegne af By & Havn. Det ligger i forlængelse af, at der tidligere på året blev nedgravet kloakrør langs kajen til Krydstogtskibenes spildevand. De særligt støjende arbejder udføres på hverdage mellem kl. 8:00 – 17:00, og udføres i flere etaper. Første etape omhandler den nordlige halvdel af molen. Det arbejde slutter ultimo januar 2023. Anden etape i vores ende af kajen er ikke tidsfastsat endnu, men de skal være helt færdige ultimo 2024.

Arbejdet blev beskrevet i en pressemeddelelse fra Hercules den 15. juni 2022. Herfra har vi plukket:

Entreprisen omfatter alt lige fra fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere. Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskibene skal færdiggøres, således at sort spildevand føres fra skibene til den offentlige kloak og videre til rensningsanlægget på Lynetten.

Når alle 790 spuns er rammet ned foran den eksisterende gamle Langeliniekaj, fastgøres spunsvæggen ned i den Københavnske kalk med mere end 500 borede jordankre på mellem 26-42 meter. Herefter fjernes de eksisterende granitsten fra den gamle kaj, og stenen bliver efterfølgende genbrugt og monteret på toppen af den nye spunsvæg.

I forlængelse af at kajen renoveres, vil der senere blive etableret landstrømsanlæg for krydstogtskibene i lighed med anlægget på Oceankaj i Ydre Nordhavn.”

Bestyrelsen 29. september 2022