Nu bliver det lidt nemmere at komme af med bioaffaldet. Beholderne er blevet flyttet fra det store skralderum og ud i parkeringskælderen, så affaldet skal ikke længere bæres så langt.

Bio-beholderne med det brune låg flyttes ud tæt på beholderen til avispapir og batterier, men der bevares fortsat en enkelt beholder i rummet til større skraldesortering for enden af kørerampen ved nummer 9.

Bestyrelsen havde undersøgt, om det kunne lade sig gøre at udbygge den nuværende restaffalds-skakt, men det har desværre ikke været muligt.

Der vil blive sat en hylde op over biospandene. Her vil man fremover kunne hente nye, grønne bioposer. Det er således ikke nødvendigt at bestille nye poser over nettet – de kan bare hentes i kælderen.