Der er opsat en ny kontakt til åbning af porten til kælderen. Den skal benyttes af gående og cyklende og har som formål at mindske slidtagen på porten.
Udgifterne til vedligeholdelse af portens mekaniske dele er relativt høje. Med den nye kontakt åbnes kun den ene side af porten, hvorved sliddet mindskes.
fodgængerknap      fodgængerknap3.1

Kontakten til halv åbning af porten indefra er placeret i samme side som trækpinden, men nærmere porten.
Trækpinden åbner uændret for begge sider.
Ved åbning af porten udefra vil chiplæseren i højre side kun åbne halvt. Chiplæseren i venstre side virker uændret som fuld åbning.
Bestyrelsen

Fodgængeråbning