Alle ejere i ejendommen vil modtaget et gammeldags girokort med posten til betaling af  april måneds fællesudgifter. Også selvom, man er tilmeldt PBS.

Det skyldes en skærpet lov mod hvidvaskning af “sorte penge”, fortæller Birthe Clement fra ejendommens administrator, Dansk Forvaltningsselskab.

Når girokortet for april er betalt, skal man IGEN tilmelde sig til PBS med det nye nummer, der fremgår af girokortet.

Dansk Forvaltningsselskab administrerer adskillige ejendomme. Hidtil har man haft det samme PBS nummer for alle ejendomme. Men hvidvaskningsloven kræver, at Dansk Forvaltningsselskab skal oprette et nyt nummer for hver ejendom.

Birthe Clement siger, at hun først meget sent har fået besked på den nye procedure fra PBS/ NETS,og det er grunden til den manuelle udsendelse af girokort for april.