langelinie dørtelefonerDet nuværende dørtelefonsystem er dyrt at holde kørende, og teknikken driller mange af os. Vi har derfor testet et mere moderne system i opgang 5.

Systemet er baseret på GSM-mobiltelefon og er sammenkoblet med vores overvågningssystem. I testperioden har vi foretaget forskellige tilpasninger, så vi nu er klar til at rulle systemet ud i de øvrige opgange.

Systemet er bedre end det gamle ved at gæster kun skal trykke på én knap for at ringe op. Som beboer blot skal man blot besvare sin mobiltelefon, som de fleste jo har ved hånden, og har med på tagterrassen eller i kælderen. En ulempe er at der ikke er billedfunktion på alle mobiltelefoner. Alle typer telefoner kan bruges, men kun visse nyere smartphones har den nødvendige billedfunktion.

Det nye system virker ved at telefonen ringer, når der ringes på fra hoved- eller sideindgangen. Du besvarer kaldet og sikrer dig at du kender personen ved døren hvorefter du trykker på * (stjerne). Ellers afbryder du bare. Hvis første kald ikke besvares viderestilles til en anden mobiltelefon, du har valgt.

Informationsmøder

Inden vi skifter systemet holdes et introduktionsmøde i hallen i nr 5. Her opfordrer vi alle til at møde op og få en demonstration, samt oplyse os om hvilke mobiltelefonnumre, der skal tilknyttes.

Vi tager én opgang ad gangen. Nr 3 skiftes den 22/9. Her vil der være infomøde den 10/9 kl 17 og den 14/9 kl 18.30.

Nr 9 udskiftes den 13/10 og nr. 7 udskiftes den 3/11. For opgang nr 9 finder infomøderne sted i nr 5 den 1/10 kl 18:30 og den 5/10 kl 17. For opgang nr 7 finder infomøderne sted i nr 5 den 22/10 kl 18:30 og den 26/10 kl 17.

De gamle dørtelefoner nedtages i løbet af efteråret og erstattes af ringeklokker. Det sørger Frank for.

Bestyrelsen