Busstop LangelinieEjerforeningerne på Søndre Frihavn har vundet endnu en sejr når det gælder buslinje 26.

Movia har indkøbt helt nye miljøbusser, og de er blevet indsat som de første på linje 26.

Det betyder mindre støj og mindre forurening i vores kvarter.

De nye busser blev sendt på gaden i oktober. Det er 14 stykker for linje 26. I alt skal 176 nye busser på hele busnettet skal være med til at give passagererne en bedre rejse, byen en renere luft og miljøet et skub den rigtige vej. Fælles for alle busserne er at de er markant renere end de foregående, hedder det på Movias hjemmeside.

Støjen fra busserne må ikke overstige 80 dB. Movia oplyser, at de nye busser støjer 77 dB udvendigt og 72 dB indvendigt. Selskabet overvejer næste gang at købe busser, der støjere mindre endnu.

En tidligere forhandling mellem ejerforeningerne i Søndre Frihavn og Movia har betydet, at busserne ikke længere holder og støjer om aftenen på Indiakaj. Nu vender de i vores del af nabolaget og kører til DFDS terminalen, hvor den holder og venter indtil den skal tilbage mod Ålholm Plads.

Det betyder mindre støj og reelt flere busser i aftentimerne.