IMG_1724følg selv dit forbrug på nettet

Bestyrelsen har længe ønsket at sikre et bedre grundlag for aflæsning af forbruget i de enkelte boliger. Efter grundig research har vi valgt at løse opgaven sammen med én af markedets største og mest erfarne leverandører, ISTA.

Det betyder, at vi i løbet af efteråret skal have installeret nye målere i samtlige lejligheder.

De nye målere er af alle tilbudsgivere vurderet som markedets absolutte topmodel, der vil sikre en hel præcis registrering.

En indlysende fordel er, at beboerne fremover selv kan følge eget forbrug på nettet, idet registreringen foregår elektronisk.

Det vil i forbindelse med udskiftningen af målerne blive nødvendigt at få adgang til alle lejligheder.

Vi forventer, at udskiftningen vil ske i slutningen af oktober, og så snart vi kender den nøjagtige tidsplan for de enkelte opgange, vil der naturligvis blive udsendt mere udførlig information om forløbet.  Bestyrelsen

New Energy Meters

– check your own consumption

The time has come to update our heat measuring system.

After thorough research, we have now chosen the best solution available.

The new system will give us an exact and wireless measuring, and you

will be able to follow your own consumption on the internet.

We expect the installation to take place in the second half of October.

As soon as we know the exact dates of the installation, you will be further informed.

Birger Jensen       Hanne Lykke-Meyer

Tlf. 23 61 05 74       Tlf. 25 14 08 25