Siden februar 2023 har trafikforholdene på Alléen været meget udfordret, men nu lysner det.

Først gravede HOFOR nye, større kloakrør ned, så Krydstogtskibene kan få spildevandet renset i stedet for at dumpe det til havs. Arbejdet nødvendiggjorde, at en halv snes P-pladser måtte inddrages midlertidigt og at der var en omfattende lysregulering sfa. ensretning af trafikken. Vi havde dog god dialog med HOFOR om tilpasninger i planen og fandt, at trafikken blev afviklet fornuftigt. Arbejdet skulle i bedste fald vare 3-4 måneder, men blev forsinket så det tog ½ år.

Men dermed var trafikreguleringen ikke slut, for på Alleen ud for Erhvervsstyrelsen havde Karberghus spærret højre spor og inddraget alle P-pladser i forb. med renovering af kælderen under Promenaden. Det skete uden dialog med os eller kommunen, og vi oplevede en frustrerende lang ventetid ved trafiklyset og stor mangel på P-pladser. En af konsekvenserne var at vores vinduer ikke blev pudset mellem februar og oktober.

Disse arbejder er slut nu, så vi er næsten tilbage til normalen. Men til foråret 2024 indføres en 30 km-zone i hele Sdr. Frihavn. Det betyder, at hastigheden begrænses til 30 km her, lige som på de fleste lokale veje i bro-kvartererne. Hermed ligestilles Indiakaj og Langelinie. Vi er nok mange, som har undret os over 40 km begrænsning på Indiakaj, mens man har kunnet ”ræse” 50 km. på kajen og Alléen. Det vil gavne trafiksikkerheden og forhåbentligt dæmpe tendensen til at køre ræs i nattetimerne.

Arbejdet med renovering af bolværket på kajen fortsætter i 2024 med vores halvdel af den én km lange mole. Det vil betyde larm i dagtimerne og vi forventer, at By&Havn snart vil informere os nærmere om tidsplanen.

Og det sidste større arbejde, vi kender til, bliver etableringen af landstrøm til Krydstogtskibene. By&Havn har nu aftalerne på plads, så anlægget kan etableres med adskillige års forsinkelse. En vigtig leverandør bliver danske PowerCon, hvis gratis anlæg blev vraget i 2018. Nu vil to skibe kunne forsynes i 2025 og fem skibe i 2028. Også dette forventer vi, at By&Havn snart vil informere os nærmere om. Men umiddelbart forventer vi ikke trafikale gener i større omfang.

I øvrigt meddeler Movia, at bl.a. buslinje 27 bliver el-drevet i disse uger.

Hele historien minder om HCA’s ”den grimme ælling”. Først går man så meget ondt igennem, men en dag vågner man som en smuk svane.

 

Birger Jensen