Der har i vinterens løb været dykkere i vandet i Indre Bassin. Dykkerne blev sendt ned for at se, i hvilken tilstand molerne befinder sig i under vandet. Når resultatet foreligger, vil udbedringer blive sat i gang, naturligvis først efter en drøftelse i Bestyrelsen.

Der har været lettere saltning i år.

Viceværten er blevet skåret ned til kun at være på Alleen en halv dag pr. uge.

Da vejchikanerne er meget slidte, vil de blive udskiftet i løbet af foråret .Næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling finder sted først i Maj måned, hvor Alleens generelle tilstand vil blive drøftet.

Mødet finder denne gang sted hos Pension Danmark, som også har en repræsentant i bestyrelsen