Lige før jul blev ejendommens videoovervågning forstærket og fornyet. I næste uge (med håndværker-start 7. januar) følger næste trin i bestyrelsens bestræbelser på at top-sikre huset. Det indebærer, at alle fælles nøgler til ejendommens ydre døre afskaffes og erstattes af chips som vist på billedet. Tilbage bliver kun ejernes og lejernes private nøgler til egen lejlighed og eget kælderrum, hvortil de eksisterende nøgler fortsat skal anvendes.

Chip med kortaflæser

Alle døre til husets ydre ”skal” vil altså fremover skulle åbnes af en forhåndskodet chip via en kortaflæser, der monteres ved dørindgangene.

 

Det vil sige hoveddøre, indgang til T-elevator, indgange til cykelkældre, porten til P-kælderen samt døre til forrum ved elevatorer i kælderen. Til tagterrasser og mellemdøre i kælderen skal lejlighedens nøgle stadig anvendes. Med det nye system sætter vi med ét hug alle nøgler, som håndværkere eller fraflyttere har glemt at aflevere, ud af funktion.

Det er gennem årene blevet til en anseelig mængde. Så mange, at bestyrelsen ikke mener, det er forsvarligt i længden. Med nyordningen får vi i en given situation kontrol med nøjagtig hvilken chip, tilhørende hvem, der er blevet brugt til at åbne hvilken yderdør – også ”håndværkerchips”.

Hvis man mister sin chip, kan man lynhurtigt få funktionen annulleret på vores computer på ejendomskontoret efter samme princip, som hotellerne anvender, når man tjekker ud.

4 chips pr. lejlighed

Før det nye system sættes i værk udleveres 4 chips pr. lejlighed og 1 fjernbetjening pr. parkeringsplads til ejere mod kvittering. Prisen for dette antal er inkluderet i etablering af systemet, der i øvrigt finansieres over driften og således ikke indebærer ekstraopkrævning.

De nye chips kan afhentes af ejere (eller fremlejere med fuldmagt) på ejendomskontoret i åbningstiden i hele februar måned, d.v.s. mandag, onsdag og fredag i tidsrummet kl. 9-12. Ring i forvejen til vicevært Frank Schultz på tlf. 20 10 04 57, da viceværten som bekendt ofte er beskæftiget et eller andet sted ”ude” i ejendommen.

Hver af de fire tirsdage i februar vil der desuden også være aften-åbent for udlevering af chips. Helt præcist i tidsrummet kl. 18 til kl. 18.30. Ekstra chips udover de fire koster 60 kr. pr. stk., hvilket dækker indkøb, kodning, moms m.v. Nye fjernbetjeninger koster 420 kr. pr. stk. og kan kun bestilles af lejlighedens/parkeringspladsens ejer.

Opkrævning for ekstra chips opkræves sammen med den følgende måneds betaling til ejerforeningen. I februar måned vil der i en overgangsfase være mulighed for at bruge både nøgle og chips. Fra 1. marts fjernes låsene. Tilsvarende gælder for fjernbetjeninger, hvor både gamle og nye fjernbetjeninger vil kunne anvendes i februar måned. Aflåste p-pladser i kælderen bliver ikke berørt af dette. Her skal de gamle fjernbetjeninger fortsat anvendes. KjH