Hele flisearealet mellem nummer 5 og nummer 7 skal graves op. Arbejdet starter på mandag den 21. maj kl. 7 ud for opgang 7. Arbejdet på flisearealet skal være færdigt inden entreprenøren kan sende sine folk på sommerferie, i princippet 1. juli.
Det opgravede område mellem de to opgange vil blive afspærret, og beboerne skal benytte sideindgangene med elevatoren på terræn.
Efter sommerferien fortsætter renoveringen bl.a. ud mod Østre Bassin.

Problemer siden 1997
Opgravningen drejer sig om reparation af det såkaldte ”dæk”, der udgør taget over p-kælderen. Det har været utæt med jævne mellemrum lige siden byggeriet af Langelinie 3-9 stod færdigt i 1997. Med vand i p-kælder og i adskillige kælderrum som følger.
Nu bliver dækket altså renoveret for de 2,3 mio. kr., som ejerforeningen sidste år fik i erstatning fra PFA i et juridisk forlig om sagen.

Sagsanlæg og forlig
Siden 1997 har der været uafladelige disputter mellem beboerne, PFA, den tidligere ejer, og hovedentreprenøren NCC. Og der har været mange opgravninger og prøvetagninger.
Efter salget af ejendommen til ejerlejligheder anlagde Ejerforeningen sag mod PFA, hvorefter PFA som konsekvens trak sig ud af bestyrelsen. Sagen blev til sidst løst med et forlig i november sidste år, hvor Ejerforeningen fik bistand fra Kammeradvokaten.

Frank fører tilsyn

Arbejdet med renoveringen af dækket bliver udført af entreprenør Dan Thomsen ApS. Firmaet har efter forhandling med Ejerforeningen frafaldet en række forbehold, der ellers ville fordyre projektet. Et af dem foranledigede den opgravning, der har været på det seneste to steder for at kontrollere og få bekræftet, at der er det korrekte fald på den membran, der ligger under fliserne.
Ejerforeningen har også besluttet at spare udgifter til et eksternt byggesyn. Tilsynet bliver i stedet foretaget af vicevært Frank Schultz, der bliver aflønnet med en ekstra arbejdsdag om ugen.

Skurvogne ved kajkanten
Under arbejdet vil håndværkernes skurvogne blive placeret på kajen mod ”det døde hav” / Østre Bassin. Her flytter Peter Bech sin båd, der efter aftale med Ejerforeningen har ligget til kaj dér i vinter, mens Bechs lejlighed blev renoveret efter vandskade.

Tre faser mere
Efter sommerferien fortsætter arbejdet i yderligere tre faser. Først med opgravning af det hævede areal ud mod Østre Bassin fra nr. 7 til nr. 9. Derefter ud for hele gavlen i nr. 9, herunder nye trapper. Og til sidst stykket fra nr. 9 til elevatoren i nr. 7, langs med Langelinie Alle.
Det samlede arbejde skal være færdigt inden vinteren sætter ind i år.

Yderligere 1,5 mio. kr. afsat
Bestyrelsen forventer, at denne entreprise med entreprenøren kan holdes inden for de 2,3 mio. kr., der er afsat i budgettet efter forliget med PFA. Beløbet dækker renovering af det område, der har været utæt hele tiden, det vil sige de nævnte fire etaper.
Derudover er der afsat 500.000 kr. årligt de kommende tre år til et tilsvarende renoveringsarbejde langs resten af ejendommene. Nemlig fra elevatoren i nr. 7 og hen til nr. 3 langs alleen, området ud for gavlen til nr. 3 og forløbet langs huset langs Østre Bassin fra nr. 3 hen til nr. 7.
Disse områder er ikke omfattet af forliget, da der ikke hidtil har været utætheder her.  Men arbejdet bliver udført, bl.a. for at tage højde for de klimaforandringer, der de senere år har medført skybrud og deraf følgende oversvømmelser.
Det sidste arbejde forventes udført i 2013 eller 2014.

Post som normalt
Formanden, Svend Poulsen, har efter aftale med postbudet sikret sig, at der under arbejdet leveres post som vanligt. Derudover vil Falck blive orienteret om arbejdet i tilfælde af sygdom hos beboerne.
Entreprenøren vil selv være at træffe på byggepladsen på hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.