Så er den lille grønne kommunale spand til madrester landet på dørmåtterne på Langelinie Alle. Det er et krav, at alle københavnere fremover skal sortere bioaffald, som kan genanvendes – blandt andet til biobrændstof til busserne på linje 5C.

Spanden kan med fordel placeres i det ene affaldsstativ under køkkenvasken. Ifølge Københavns kommune udgør bioaffald 41 procent af alt køkkenaffald, så man burde kunne nøjes ved ét stativ til restaffald.

I første omgang skal de fyldte – og forsvarligt lukkede bioposer – smides i den affaldsbeholder, der er placeret i storskraldsrummet. Beholderen har brunt låg og er mærket BIO. Bioaffald må altså IKKE i første omgang smides i affaldsskakten på etagerne.

Men bestyrelsen er ved at undersøge, om det er muligt at installere en særlig bioaffalds-knap ved skakten, så det på et tidspunkt måske kan blive muligt også at komme nemt af med poserne med madrester. Om det kan lade sig gøre afhænger bl.a. af renovationsafhentningen.

Alle ubrugelige madrester, både rå og tilberedte, må komme i biobeholderen. Det gælder også f.eks. kaffegrums og filtre, afskårne blomster og køkkenrulle. Også sovs og fedt, fisk og kød nå smides i posen. 

Det anbefales at posen ikke fyldes helt op. Og bestyrelsen indskærper, at  poserne lukkes forsvarligt, så vi undgår lugt og uønskede dyr i storskraldsrummet.

Vi har fået 100 grønne poser til at starte med. Når man løber tør, kan man bestille nye på kk.dk/affald. Det koster ikke noget.