Har du brug for en ekstra dør inde i din lejlighed eller måske at udskifte en beskadiget skydedør?
I så fald er der gratis hjælp at hente i Ejerforeningen. Her råder vi nemlig over et lille overskudslager til samme formål. Vi modtager også gerne skabslåger m.v., når køkkener fornyes, så andre beboere nemt og billigt kan udskifte en ridset låge.
Henvendelse kan ske til vicevært Frank Schultz eller næstformand Kjeld Hammer.