affaldsguideFredag den 31. januar træder en ny affaldsordning i kraft i ejendommen. Fra denne dato fjernes containeren i storskraldsrummet. Den erstattes af et antal mindre plast-containere, der hver for sig er beregnet til affald af en særlig type. Præcis hvilken fremgår af mærkningen på containeren. For den enkelte beboer betyder nyordningen med andre ord, at der skal sorteres mere, end vi plejer.
Nyordningen er en del af en Københavns Kommunes ny affaldsstrategi, der bygger på høj grad af genanvendelse. Det sker under mottoet ”genbrug er guld”.

En folder om ordningen er uddelt til alle beboere. Nogle har fået den engelske version, som på er blevet til på Ejerforeningens initiativ.

KjH