For nogle måneder siden mødte et medlem af ejerforeningens bestyrelse tilfældigt en gammel bekendt fra Fyn på parkeringspladsen på Langelinie Alle. Der var desværre ikke tid til en kop kaffe, for den fynske bekendt var ved at installere sin søns svigerforældre i en Airbnb-lejlighed i vores ejendom.

Den oplevelse blev begyndelsen til en principiel diskussion i bestyrelsen om retten til at benytte ejendommens boliger til hoteludlejning på døgnbasis. Konklusionen blev, at det duer ikke.

Og på den ekstraordinære generalforsamling 26. april 2017 blev det enstemmigt vedtaget af næsten halvdelen af de stemmeberettigede, at det fremover skal være forbudt at leje sin lejlighed ud i mindre end 30 dage.

I årevis har beboerne kunnet nyde godt af et højt sikkerhedsniveau i ejendommen. En sikkerhed, der kan blive sat over styr, når mange mennesker udefra får adgang med nøglechips til opgange, kælder og tagterrasse.

Udlejes via Airbnb

Derfor ville bestyrelsen have stoppet udlejningen, der primært er foregået i lejligheder i opgangene 7 og 9 via det amerikanske udlejningssite Airbnb. Der blev kigget til regler, der internationalt er blevet gennemført i storbyer som New York og Berlin, og generalforsamlingen skulle derfor tage stilling til en vedtægtsænding, der stopper hotel-udlejningen.

På den ordinære generalforsamling i starten af april ytrede to ejere sig til fordel for fortsat korttidsudlejning, mens en række beboere gav udtryk for, at de har oplevet gener i forbindelse med hotelgæster i ejendommen.

Et overvældende flertal stemte for at begrænse den form for udlejning – kun to stemte imod. Og på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.

Det fremgår nu af vedtægternes paragraf 22, at “Lejligheder må – helt eller delvist – som minimum udlejes i perioder af 30 dage. Lejekontrakten skal fremsendes til bestyrelsens mailadresse senest 14 dage før lejemålets ikrafttræden.”.