søpølse 1    søpølse2

 

Der blev ikke brug for den nyligt anskaffede “søpølse”, mens stormen Egon piskede vandet i bassinerne til skum på Søndre Frihavn i januar 2015.

Stormen var voldsom, men var her østover aftaget så meget, at vandstanden nok steg, men ikke så meget, at gangarealerne på Midtermolen blev oversvømmet.

Søpølsen, som flydespærringen hedder i folkemunde, er blevet indkøbt af Grundejerforeningen Midtermolen og Alm. Brand efter den voldsomme storm, Bodil i 2013. Dengang stod vandet næsten ind over kajkanten på den lave del af Midtermolen i en yderste halvdel op til Al. Brand bygningen. Denne del af kajen er 30-40 cm. lavere end resten og derfor særligt udsat når vandet presser sig ind.

Derfor er der nu indkøbt en 240 meter lang oppustelig bom – kaldet Søpølsen. Når den er lagt ud, så vil kajkanten blive forhøjet med cirka 50 cm., og oversvømmelse kan undgå at belaste kloakkerne.

Søpølsen skal i brug, hvis vandstanden i bassinet kommer op over halvanden meter over dagligt vande. Slangen placeres ved kajkanten og trapperne ned til vandet. Den fyldes med først luft for at få den til at ligge rigtigt, og derefter med havvand fra bassinet.

Når vandstanden falder igen, så kan slangen tømmes, og havvandet løber tilbage i bassinet.

søpølse 3

Søpølsen opbevares i det daglige på en trailer i parkeringskælderen under Midtermolen. Her er alt, hvad der skal til: generator, pumper, projektør og 240 meter slange. Hvis vandet stiger katastrofalt, så vil det tage cirka tre timer at lægge slangen ud.

Søpølsen blev demonstreret ved et arrangement på Midtermolen i december sidste år. Fotos fra demonstrationen er af Poul Birch Eriksen.