Der var stor interesse for den historiske tur i Frihavnen, som vores ejerforening har været initiativtager til den 13. juni 2017. Ialt 75 ejere og lejere fra ejendomme i hele Sdr. Frihavn var mødt op, og der var adskiilige på venteliste, som ikke fik muligheden for at komme med.

  

Formålet med eventen var at øge beboernes kendskab til havnens kulturhistorie ved besøg i de to hovedsæder, ØK har haft i frihavnen. Dels ØKs første hovedsæde, Asia House på Indiakaj, og dels ØKs sidste hovedsæde på midtermolen, hvor nu Alm Brand har domicil.

Kongelig hjælp til ØK

I Asia House fortalte tidligere ØK-dirketør Carsten Dencker om Kompagniet, som den store virksomhed blev kaldt af både ansatte og i folkemunde. ØK blev i løbet af en meget kort årrække en af Danmarks største virksomheder, ledet af erhvervsmanden H.N. Andersen, som fra sit hjørnekontor i Asia House kunne holde øje med sine skibe, der ankom med silke og ædeltræ fra Østen – især Thailand.

Professor Martin Iversen på Copenhagen Business School har skrevet det digre værk ‘Udsyn’ om ØKs historie. Han fortalte om bl.a. hvordan det danske og britiske kongehus lagde pres på redere i magtfulde britiske handelsflåde for at give ØK mulighed for såkaldt linjesejlads på østen. Og han fortalte, hvordan fejldispositioner på ledelsesniveau fik virksomheden til at skrumpe for til sidst kun at bestå af en flytteforretning.

Sdr. Frihavn fra oven

Alle deltagerne spadserede i den dejlige sommeraften til det buede hovedsæde på Midtermolen. Her var Al. Brand vært
ved en aftenbuffet.

Forinden havde chefarkitekt Carsten Møller fortalt om Sdr. Frihavn i almindelighed og Alm. Brands jagt på et hovedsæde i særdeleshed. Derefter holdt to af firmaets formuekonsulenter et reklameforedrag om de tilbud, selskabet har til kunderne..

    

Deltagerne i arrangementet fik mulighed for at bese hele Sdr. Frihavn fra oven. Husets øverste etage er indrettet til mødelokale for ledelsen, og herfra er der en formidabel udsigt fra de store panoramavinduer. Her hænger også to store gobeliner, udført af Bjørn Nørgaard – hvis Genmodificerede Paradis kunne ses over for hovedsædet..

Arrangementer blev muligt på grund af økonomisk støtte fra Kulturhavn 365.