Trappen ud for hovedindgangen til nummer 3 er blevet repareret og lagt helt om. I længere tid har trappestenene været skæve og så ujævne, at der var risiko for at komme til skade ved at gå på den.

Nu er trappen igen så god som ny. Hele konstruktionen har været oppe og stenene er lagt om påny. Nu er det igen sikkert at komme ind gennem den smukke indgang i gavlen af huset ud mod Pramrenden og ‘Den Sorte Plads’. Samtidig håber bestyrelsen, at en tidligere utæthed ved vaskepladsen i kælderen nu er udbedret. Omlægningen af trappen har kostet 76.500 kroner.  lf.