Desværre oplever vi i øjeblikket meget utilfredsstillende tilstande angående rengøringen af trapperne og service af elevatoren i nr. 7. Bestyrelsen har fuld fokus på at rette op på forholdene. Vi har holdt møde med ledelsen fra Anders Andersen og er blevet lovet forbedring af rengøringen. Desværre har vi måtte gentage kritikken over for ledelsen i Anders Andersen, da vi her i juli måned atter må konstatere mangler i kvaliteten.

Og elevatoren i nr 7 har været defekt siden starten af juli. Vi var stillet i udsigt, at reparationen ville tage 2 uger, da reservedelene ikke var på lager, men skulle fremstilles i Tyskland. Desværre er dette blevet yderligere forsinket med en uge. Vi må altså leve med at elevatoren i nr 7 er ude af drift i ialt 3 uger til den 27. juli. Det anser bestyrelsen selvfølgelig for klart utilfredsstillende, og vi vil prøve, sammen med Kone, at sikre os mod lignende situationer i fremtiden.

Bestyrelsen beklager meget de gener, som rammer beboerne.

Bestyrelsen
20. juli 2018