Halvdelen af beboernes vand-og varmemålere skal skiftes på grund af ælde og defekt. Det drejer sig om målerne i opgang 3 og 7 og arbejdet udføres i uge 49 med start i nr. 3 mandag den 3. december 2012 kl. 9. Beboerne har fået besked direkte fra Kamstrup A/S, der iøvrigt kan kontaktes på tlf. 4076 2815. Udgiften er indkalkuleret i Ejerforeningens budget og medfører således ikke ekstraopkrævning hos den enkelte.
Målerne i opgang 5 og 9 blev skiftet i juli 2006. Den nyetablerede ejerforenings bestyrelse påpegede dengang overfor PFA som sælgere af ejendommen, at dele af anlægget var defekt efter et tidligere lynnedslag. Udskiftningen blev uden problemer betalt af PFA.