Et udvalg under ejerforeningens bestyrelse er i gang med at revidere foreningens vedtægter. Nogle bestemmelser trænger til en sproglig opstramning, andre er tankegods fra ejendomme, der ikke kan sammenlignes med vores, og atter andre paragraffer skal bare tilpasses virkeligheden på Langelinie Allé 3-9.
Forlagene til vedtægtsændringer vil blive udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til til forårets generalforsamling og bliver behandlet her.
De eksisterende vedtægter går tilbage til Ejerforeningens stiftelse.