Der har været mange forhindringer undervejs og de er ikke alle overvundet, men altanprojektet er kommet et vigtigt skridt videre. PFA, der hidtil har været imod altaner har meddelt, at man nu er for

Dette giver helt nye muligheder for at gennemføre et altanprojekt. Bestyrelsen har derpå forceret det forberedende arbejde og der er afholdt et nyt møde med kommunen og en potentiel entreprenør, der er i stand til at løse opgaven. Der ikke er lavet et egentligt projekt og der er ikke ofret en eneste krone i denne fase. Til gengæld for sit (gratis) arbejde med en skitse har entreprenøren fået tilsagn om, at han inviteres til at give tilbud.

Skitsen er forelagt Københavns Kommune og fik en god modtagelse. Status er nu:

  1. For første gang har vi en skitse, som teknisk kan realiseres,
  2. som ikke har principiel modstand fra PFA,
  3. som kommunen med nogle ændringer kan godkende æstetisk og som oven i købet er pænt. Og
  4. en skitse, hvor kommunen som noget nyt har accepteret, at altanerne kan gå et stykke rundt om hjørnerne på gavlene og dermed give helt nye altanmuligheder for beboerne her.
  5. Omvendt er en af ulemperne, at vi skal ned gennem dækket til pulterrummene i kælderens vestside med 20 x 20 cm jernsøjler.

Bestyrelsen er bevidst om, at nogle beboere får svært ved at finansiere en altan. På generalforsamlingen d. 8. april 2010 blev det fra altanudvalgets side formuleret således:

Da vi diskuterede altaner første gang, var det håndværkerne, der ikke var til at betale. Til gengæld kunne projektet finansieres. Nu er problemstillingen omvendt.

Den ny udvikling i altanprojektet vakte stor opmærksomhed på generalforsamlingen. 8 beboere havde ordet med opklarende spørgsmål og kommentarer. Dirigenten, advokat Charlotte Castenschiold, kunne derpå konstatere, at processen nu bliver:

Først kommunal godkendelse af et myndighedsprojekt og derefter evt. en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling i Ejerforeningen. Hun spurgte, om der er indvendinger imod, at bestyrelsen arbejder videre på dette grundlag og konstaterede, da ingen bad om ordet: Det er der ikke!

Den ny skitse blev omdelt på generalforsamlingen og kan ses her. Den er vist fra ejendommens vestside. (KjH)