Der bliver stadig færre PFA-lejere i ejendommen. Med 11 lejere tilbage mente Beboerrepræsentationens bestyrelse, at der ikke længere var grundlag for at drive en beboerrepræsentation. Den er nu lukket og slukket, kassen gjort op og nøglen drejet efter 12 år med fem forskellige formænd. (Knud Erik Ziirsen, Henrik Frisenette-Fich, Niels Hey, Svend Poulsen og Jan Hansen).

De to sidste formænd bor stadig i ejendommen, men er ikke længere PFA-lejere. Det samme gør et par af de tidligere, aktive bestyrelsesmedlemmer.

I sin korte historie har Beboerrepræsentationen sat sit præg på ejendommen. De daværende lejere vedtog således i 2000 på først en ordinær, senere en ekstraordinær generalforsamling, et forslag fra bestyrelsen om at ændre et forbud mod husdyr til en tilladelse – oven i købet næsten enstemmigt. Det var også Beboerrepræsentationen, der på demokratisk vis besluttede at opsætte videokameraer ved indgangspartierne.

I nogle år udgav BBR hvert kvartal et trykt beboerblad. Og det var et af bestyrelsesmedlemmerne, der helt tilbage i 1999 tog initiativ til en løsning af P-problemerne på Langelinie Allé, der nu er på vej.

Foreningen stod også for en række beboerarrangementer som f.eks. besøg på Kastellet og Københavns Rådhus, sejltur til Middelgrundsfortet, vinsmagning, m.v.

For cirka fem år siden gik Beboerrepræsentationen imod planerne om husbåde i ”Det døde Hav” og helt tilbage i 1990’erne fik den forhandlet sig til indflydelse på lejevilkårene for Fælleshuset og gæsteboligerne.

Til gengæld var det ikke nødvendigt at tage action, da Mary Donaldsen flyttede ind i nr. 3.3.4 den 1. august 2002. Den nødvendige opdatering af overvågningsudstyret blev sat i værk og betalt af andre gode kræfter.

Fra 1. maj har PFA kun 9 lejere tilbage i ejendommen. Derudover ejer PFA 23 tomme lejligheder.

Med stadig færre lejere og flere og flere ejere har BBR ført en stille tilværelse siden 2004, hvor PFA påbegyndte salget af lejligheder. Til gengæld er Ejerforeningen blevet mere og mere synlig som ansvarlig for ejendommens drift og bl.a. denne hjemmeside.(KjH)