Ejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. februar gav genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Som suppleant til bestyrelsen nyvalgtes Michael Sund-Nielsen. To andre suppleanter, Carsten Brøndum og Lone Sund-Nielsen, ønskede at udtræde. Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde efter generalforsamlingen med Erik Møller som formand og Kjeld Hammer som næstformand. De fortsætter dermed begge på deres hidtidige tillidsposter. (KjH