Københavns Kommune har IKKE opgivet at placere husbåde i Sdr. Frihavn og andre steder på Østerbro.

Kommuneplan 2009, som netop er udkommet, åbner mulighed for, at der kan ligge 50 husbåde i Østerbros havnemiljøer, skriver Østerbro Avis. Ifølge forslaget skal der placeres op til 20 husbåde alene i Sdr. Frihavn. De øvrige placeres i vanemøllehavnen, Kalkbrænderihavnen,

Kalkbrænderiløbskaj og Nordhavn. Tidligere forsøg på at placere husbåde andre steder i Københavns Havn er stødt på modstand hos private bolværksejere, der skal give tilladelse. Det er en helt anden sag, hvis kommunen selv ejer bolværket.

På Langelinie Allé/Pakhuskaj er det ikke kommunen, men den fælles grundejerforening, der ejer og vedligeholder bolværket ud mod Østre Bassin, også kaldet ”Det døde Hav”. (KjH)