Morgensol over Trekroner i dag d. 4. juni 2021 kl. 4.30 – smukt som altid – på denne dag, hvor Folketinget ventes at vedtage  Lov om anlæg af Lynetteholm – så nyd det – så længe det varer.

Tryk på nedenstående og læs hvorfor førende miljøeksperter mener, at projektet er ulovligt:

I øvrigt indeholder anlægsloven ikke nogen stormflodssikring – selv om det påstås. Det gjorde derimod Københavns Kommunes Stormflodsplan fra 2017, som du kan læse nedenfor. De nødvendige diger var anslået til 3,5 mia. og ville sikre hele København mod stormflod og stigende vandstand.

25.01.21 sendte Sdr. Frihavnsudvalget dette høringssvar, som du kan læse i sin fulde længde, hvis du trykker på nedenstående:

Tryk på nedenstående, hvis du vil se Borgerforslag om udsættelse af behandlingen for at sikre bred borgerinddragelse: