Igen i sommer udlejer Ejerforeningen MC-pladser i P-kælderen. Plads anvises ved henvendelse til Svend Poulsen i bestyrelsen. Prisen er kr. 400 pr. påbegyndt måned. Beløbet reguleres i takt med fællesudgifterne. Der er ikke noget depositum for ejere. Opsigelsesvarslet er én måned. (KjH)