Bestyrelsen har revideret og strammet husordens-reglerne for parkering i P-kælderen under Langelinie Alle 3-9. Det sker for at komme anarkiet til livs. Se artikel her.

En vigtig nyskabelse er, at overtrædelser fremover konsekvent vil blive meldt til politiet, der har accepteret en bødeprocedure.

På generalforsamlingen til foråret vil bestyrelsen foreslå en ændring af vedtægterne, som yderligere strammer reglerne for parkering op.

De nye regler lyder således:

P-kælderen er udelukkende forbeholdt motorkøretøjer tilhørende ejere i ejendommen med brugsret eller ejernes evt. fremlejetagere med lejekontrakt. Parkering i P-kælderen er kun tilladt i de afmærkede båse.

Ved indkørsel til P-kælderen er der ved skiltning anført, at området er privat, at parkering uden særlig tilladelse ikke er tilladt, samt overtrædelse anmeldes til politiet.

Fremmed parkering

“Fremmed” parkering eller henstilling af et motorkøretøj på P-kælderens vaskeplads uden opsyn i mere end 20 minutter er ikke tilladt.

“Fremmed” parkering i P-kælderen kan finde sted, hvis brugsindehaveren af P-pladsen har givet udtrykkelig tilladelse.

Overtrædelse anmeldelses til politiet af bestyrelsen under henvisning til Lov om mark- og vejfred.

Eventuel indsigelse skal ske skriftligt på mail eller brev til bestyrelsen.