Der er daglige problemer med ulovlig parkering i p-kælderen. Ejere og lejere, der ikke har brugsret til en p-plads, parkerer alligevel på en plads, som de – ofte fejlagtigt – formoder ikke tilhører nogen

Nogle parkerer endda på den fælles vaskeplads, så andre ikke kan komme til. Og nogle parkerer helt uden for p-båsene.
Denne form for anarki bliver der nu skredet ind over for.

Ejerskab til P-pladser

Hvis du har en p-plads i kælderen, så er det kun dig som lejligheds-ejer, der har brugsretten. Hvis du sælger din lejlighed, kan du således ikke bevare brugsretten til p-pladsen

Hvis du vil leje din p-plads ud, så skal du først tilbyde den til en anden af beboerne i ejendommen. Du skal henvende dig til bestyrelsen på bestyrelsen@langelinie3-9.dk som sørger for formidling via hjemmesiden. Som regel findes der en kort venteliste.

Hvis p-pladsen ikke kan lejes ud til en beboer, så er du berettiget til at leje den ud til andre.

I dette tilfælde skal administrator have en kopi af lejekontrakten. Formålet er, at bestyrelsen – af hensyn til ejendommens sikkerhed – skal vide, hvem lejeren er.

Bruger du ikke din p-plads kan du via bestyrelsen sælge din brugsret. Men kun til en anden beboer i ejendommen. Den senest handlede plads kostede 250.000 kr.