Ejerforeningens bestyrelse og PFA er på et møde blevet enige om at iværksætte syn og skøn omkring den årelange og fortsatte vandindtrængen i ejendommens kælder.

Syn og skønnet skal fastlægge skadesomfang, skadesårsag og skadesvirkning. Det gennemføres foreløbig som en isoleret bevisoptagelse.

Bestyrelsen har bedt advokat Charlotte Castenschiold om at varetage Ejerforeningens interesser i sagen. Hun er i øvrigt suppleant i bestyrelsen.

PFA repræsenteres af advokat Jon Dyre Hansen. De to advokater forestår i forening processen med udvælgelse af syns- og skønsmand (KjH)