For at undgå varmespild og spare på ejendommens fælles-varme har Ejerforeningens bestyrelse besluttet at montere følerelementer på radiatorerne i de fire opgange samt i kældergangene ved opbevaringsrummene.

Følerne, som også anvendes i forskellige institutioner, maksimerer temperaturen på fælles-arealerne. Bestyrelsen skønner, at udgiften kan spares hjem på én eller to sæsoner (KjH)