affaldsguideSiden februar har beboerne i ejendommen skullet sortere affaldet. Og efter nogle begyndervanskeligheder går det nu væsentligt bedre, oplyser vicevært Frank.

Men der er stadig et par hængepartier:

Pap skal skæres op eller trædes fladt inden det lægges i containeren. Og der skal KUN pap i papcontaineren! Plastik og flamingo skal sorteres fra. Mindre flamingo-stykker skal blot i almindeligt affald (skakten – husk at lægge i plastpose). Større stykker sættes i rummet i det område, der er afmærket til storskrald.

Containeren til hård plastik er KUN til hård plastik. Plastikposer og lignende skal fortsat i skakten.

Hvis du er i tvivl om, hvor dit affald skal hen, så kan du altid sætte det på gulvet.

Der er opsat skilte på engelsk over affaldscontainerne, så også vores udenlandske naboer kan være med.

Affaldssorteringen er en del af Københavns Kommunes ny affaldsstrategi, der bygger på høj grad af genanvendelse. Det sker under mottoet ”genbrug er guld”.

En folder om ordningen er uddelt til alle beboere. Nogle har fået den engelske version, som på er blevet til på Ejerforeningens initiativ.

På viceværtskontoret findes flere eksemplarer af guiden – både den danske og engelske version. Spørg Frank. KjH + lf