Københavns Energi lukker for varmen i ejendommen på torsdag den 3. november 2011. Det gælder også det varme vand!

Lukningen sker i tidsrummet fra klokken 8 til 14.

Der er sat sedler op ved opgangene, og det fremår, at spørgsmål kan stilles til Bo Jensen Møller på tlf. 33952853.

Årsagen til lukningen for varme og varmt vand er arbejde på fjernvarmenettet.