Ejerforeningen Langelinie Alle 3-9 holder den årlige generalforsamling i Fælleshuset Langelinie Alle 4.

 Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.

Indkaldelse med dagsordenen vil som sædvanligt blive sendt ud med brev til alle ejerne til deres privatadresser. Det vil ske i februar.

Her vil også være en blanket til fuldmagt til brug, hvis ejeren er forhindret i at deltage.

Kun ejere og dem, der er i besiddelse af fuldmagt, har adgang til generalforsamlingen. En fuldmagt skal forud for mødets start afleveres til et bestyrelsesmedlem eller til administrator.

På dagsordenen er der – udover valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – bl.a. revision af vedtægterne.