Grundejerforeningen Langelinie Alle skal have ny formand. Det har hidtil været ATP, der har siddet på formandsposten, mens ”vores” repræsentant, Jens Lillelund, er næstformand.

Den hidtidige formand, Lars Winther, er fratrådt ATP Ejendomme efter gensidig aftale. Ny formand vælges på generalforsamlingen til maj. Indtil da fungerer Thomas Anfinn, også fra ATP Ejendomme, som formand og Jens Lillelund er stadig næstformand.