Birger Jensen

Birger Jensen, kommende formand

Svend Poulsen

Svend Poulsen, afgående formand

Ejerforeningens formand og næstformand har det sidste år ønsket sig afløst af nye kræfter efter at have beklædt posterne i en årrække.

Nu er efterfølgerne klar til at overtage, om end det først sker efter generalforsamlingen næste forår.

Indtil da fortsætter Svend Poulsen og Kjeld Hammer som hhv. formand og næstformand.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde 3. september 2013, at den vil pege på Birger Jensen som formand og Jens Lillelund som næstformand, når generalforsamlingen til foråret er overstået og bestyrelsen skal konstituere sig. Begge har indvilget, og for at skabe klarhed om fremtiden, vedtog bestyrelsen samtidig at melde ud om dens planer allerede nu.

Jens LIllelund

Jens Lillelund, kommende næstformand

Kjeld Hammer

Kjeld Hammer, afgående næstformand

Birger Jensen er forholdsvis ny i bestyrelsen, mens Jens Lillelund har været medlem i en årrække og samtidig i flere år har beklædt næstformandsposten i den fælles grundejerforening på Langelinie Allé. Jensen og Lillelund har det tilfælles, at de begge har tilbragt hele deres professionelle arbejdsliv i bankverdenen.

Svend Poulsen har til foråret været formand i sammenlagt 6 1/2 år, fordelt på to perioder. Kjeld Hammer har beklædt næstformandsposten uafbrudt siden december 2006. Begge var forinden medlem af ejendommens beboerrepræsentation – Svend Poulsen som formand – da alle lejligheder var leje-lejligheder og tilhørte PFA.

På bestyrelsesmødet 3. september meddelte Jesper Kjærsgaard-Nielsen iøvrigt, at han nedlægger sit hverv som suppleant, idet han fraflytter ejendommen.