Bestyrelsen på inspirations-besøg på Axelborgs tagterrasse i hjertet af København. Den lyse flise bliver den samme i vores ejendom. Derimod har bestyrelsen fravalgt den mørke flise i kanten.

Bestyrelsen har besluttet at bekoste en omfattende renovering af begge ejendommens tagterrasser. Arbejdet fordeles over to år og begyndte i nr. 3-5 den 23. februar. Næste år kommer turen til 7-9.
Renoveringen betyder, at de gamle betonfliser fra husets opførelse for 18 år siden fjernes. Det samme gælder det tykke gruslag nedenunder og tagpappet under gruslaget. Tagpappet bliver fornyet, men grusbelægningen kommer ikke tilbage. De nye italiensk-producerede keramiske fliser, der erstatter de gamle betonfliser, kommer i stedet til at hvile på såkaldte flise-fødder. Det er et særligt patent, som i stort omfang anvendes i Sydeuropa, men som er ved at vinde indpas herhjemme. Flisefødderne betyder, at vandet fra regnskyl lynhurtigt når afløbsrørene og ikke siver langsomt ned og over flere dage giver generende ”larm” fra nedløbsrørene. En større gevinst er, at vægten reduceres med hele 50 tons på taget. Det svarer til to pænt store turistbusser.
I beslutningsprocessen har en helt enig bestyrelse bevidst fravalgt at belægge terrassen med hårdt træ, som anvendes mange andre steder. Dels er denne løsning lige så dyr – om ikke dyrere – men først og fremmest bliver belægningen meget glat ved vejrlig og efter kort tid knap så indbydende at se på.
Samtidig med renoveringen indkøbes nye terrassemøbler, ligesom placeringen af møbler og krukker på taget nytænkes.
Den nye tagterrasse ventes færdig til påske. Indtil da er adgangen til terrassen på 3-5 spærret for andre end håndværkerne.
De nye terrasser finansieres over ejendommens drift og medfører altså ikke ekstra opkrævninger for beboerne.
Som led i beslutningsprocessen har bestyrelsen været på inspirations-besøg ude i byen. Et af besøgene gjaldt Landbrug & Fødevarers hovedsæde, Axelborg, i hjertet af København. Her er tagterrassen netop blevet renoveret efter samme princip og af samme entreprenørfirma (TagTerrassen), som udfører arbejdet hos os.
De nye fliser rengøres ved højtryks-spulning.
På billedet er bestyrelsen på inspirations-besøg på Axelborgs tagterrasse i hjertet af København. Den lyse flise bliver den samme i vores ejendom. Derimod har bestyrelsen fravalgt den mørke flise i kanten.