Trods massive protester fra beboerne i Søndre Frihavn vil embedsmændene i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning tvinge et nyt “Kastelshuse”-projekt igennem på Tulipangrunden. Det viser dokumenter, som redaktionen på Langelinie3-9.dk har fået aktindsigt i.

Af en intern mailkorrespondance mellem cheferne i forvaltningen fremgår det, at der er kommet 57 indsigelser mod boligprojektet. Men de mange indsigelser vil embedsmændene holde skjult for politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg.

“Vi arbejder videre med at besvare alle henvendelser og give byggetilladelse,” skriver chef i Center for byggeri, Poul Nielsen, i en mail til direktør i forvaltningen, Torben Gleesborg.

“Jeg mener ikke, sagen skal forelægges TMU (Teknik- og Miljøudvalget, red), uanset de mange henvendelser. Jeg håber, du er enig,” skriver Poul Nielsen.

Og det er direktør Torben Gleesborg enig i. I sit svar beder han Nielsen om at orientere bygherren om forvaltningens beslutning om at holde politikerne uden for.

“Så han kan få en ide om, hvornår (bygge)tilladelsen ryger af sted,”  skriver Torben Gleerup.

En uge senere, 21. maj om aftenen,  får bygherren skriftlig lovning på en byggetilladelse.

Der bliver ikke græsplæner, men P-pladser på arealet syd for de nye huse

Der bliver ikke græsplæner, men P-pladser på arealet syd for de nye huse

23 lejligheder

Det kommende boligbyggeri består af tre bastante huse, placeret klos op ad det bevaringsværdige Asia House. De nye huse skal klemmes ind, så der kun bliver en smal passage på ni meter til  de eksisterende gamle bygninger.

Det nye byggeri kaldes “Boliger ved Indiakaj”. Det bliver tre etager høje huse med ialt 23 lejligheder, som får bopælspligt. Husene vil helt skjule bagsiden af Asia House, og selv om det på visualiseringen af husene ser ud som om, at der skal anlægges græs og grønne områder, så fremgår det af arkitekttegningerne, at Tulipangrunden over mod Kastellet også fremover skal være asfalterede parkeringspladser.

Det nye byggeprojekt på Tulipangrunden kommer efter at det oprindelige projekt “Kastelshusene” blev stoppet i Natur- og Miljøklagenævnet i 2014. Det oprindelige byggeri var nemlig i karambolage med både fortidsminde- og søbeskyttelseslinjerne. De to linjer regulerer, hvor tæt man må bygge på det fredede Kastellet og voldgraven. Læs her om afvisningen af Kastelshusene.
LL plantegning 2

Disputs om fredningslinjer

De tre nye huse holder sig ifølge arkitekttegningerne lige akkurat med få centimenter uden for fredningslinjerne.

ØKs almennyttige fond, der ejer Asia House, har i sin klage bestridt bygherrens påstand om, at fredningslinierne er overholdt.

ØK kræver dokumentation i form af en uvildig landinspektøropmåling.
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse kalder den nye bebyggelsen for “ødelæggende for helheden omkring området” og opfordrer teknik- og miljøborgmester Morten Kabel til at få udarbejdet en ny og tidssvarende lokalplan for Tulipangrunden.
Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9 har på linje med de øvrige ejerforeninger i Søndre Frihavn klaget. Læs ejerforeningens klage her.

Det samme har flere end 40 individuelle beboere, primært på Indiakaj og Midtermolen. Alle har fået et enslydende standardsvar om at henvendelserne ikke vil blive behandlet. Det skyldes, at embedsmændene i forvaltningen “har vurderet”, at naboerne på den nordlige side af Indiakaj “ikke er part i sagen”.

Tulipangrunden ejes fortsat af By og Havn. Selve byggeretten er solgt til Tulipanen Aps ved Lars Kragh Consult. Det er arkitektfirmaet PLH, der har udarbejdet både det nye projekt og det forkastede Kastelshusene.

Hele aktindsigten på 538 sider kan fås ved henvendelse til webmaster@langelinie3-9.dk

 

Læs omtalen i Østerbro Avis her