Byggeriet af det nye kontorbyggeri på Langeliniespidsen er i gang. Det betyder livlig lastbiltrafik til at få kørt overskydende jord væk.

Ejerforeningens Jens Lillelund og Hanne Markussen fra Langelinie Alle 25-29 har forhandlet med ATP Ejendommes adm. direktør Michael Nielsen om at minimere generne for beboerne på alleen.

Resultatet er foreløbig blevet, at det indskærpes entreprenørerne, at lastbilerne ikke må fjerne jord via Langelinie Allé i januar. Imens undersøges det, hvad det koster at sejle jorden væk. Det er vores ejerforening, der har bedt om undersøgelsen.

 Jens Lillelund vil gerne på mail høre fra beboere, der føler sig generet af støj fra lastbilerne. F.eks. når de passerer chikanerne. Dermed kan ATP høre om evt. utilfredshed fra andre end bestyrelsesmedlemmerne. Vi skal påregne, at der vil være byggeri på ”Spidsen” i flere år frem.