Pensionsselskabet PFA har besluttet at sætte “vores” Fælleshus til salg gennem en ejendomsmægler til en udbudspris på 4,9 mio. kr.

Det betyder, at al udlejning er stoppet, og generalforsamlingen i slutningen af marts kan således risikere at være den sidste sammenkomst i lokalet for ejendommens beboere.

Festlokalet i Promenaden har i 20 år været ramme om selskaber og fester for beboere i de tidligere PFA-ejendomme på Langelinie Alle og Indiakaj / Midtermolen. Nu kan det være slut.

Ejerforeningen og private investorer er kommet med flere tilbud til PFA i forsøg på at bevare Fælleshuset som selskabslokale for beboerne. Men hidtil er alle forslag blevet afvist af PFA.

Tilbud om leje

I januar forsøgte ejerforeningerne på Langelinie Alle at få en aftale med PFA om at leje Fælleshuset i to år med henblik på eventuelt senere køb. Til trods for et ret generøst lejetilbud, afslog PFA. De vil sælge nu og hævder at have interesserede købere.

Der er dog endnu ikke skrevet slutseddel, og lokalerne fremvises fortsat af ejendomsmægleren.

Salget af Fælleshuset er overdraget EDC Erhverv, men udbuddet ligger ikke offentligt tilgængeligt.

Privat APS-investering

Kravet om et salg har fået to private investorer her i ejendommen (Kjeld Hammer og Thorleif Blok) til at fremsætte et tilbud til PFA om at købe Fælleshuset for 3,5 mio. kr. med det formål at fortsætte anvendelsen af Fælleshuset som selskabslokale. Tanken er at etablere et anpartsselskab, hvor private investorer i kvarteret sætter penge i Fælleshuset, som så dels skal lejes ud til ejendommenes beboere, og dels skal drives som selskabslokale på kommercielle vilkår.

Initiativet blev omtalt på generalforsamlingen, og her var der stor interesse for initiativet.

Tilbuddet er imidlertid igen blevet afvist af PFA som værende “udenfor skiven”.

PFA har ikke villet oplyse hvem, der forhandles med om køb af Fælleshuset. Men pensionsselskabet  har indikeret, at de har været i forhandling med et selskab, der udelukkende vil bruge det i dagtimerne.

Det ligger fast, at lokalplanen for Søndre Frihavn påbyder, at lokalet skal bruges til aktiviteter i forhold til offentligheden. Det må således ikke bruges til for eksemple kontorer. Men det må eksempelvis godt anvendes til natklub i stil med vandpibebaren Marina Bar i den modsatte ende af Promenaden.

Fælleshuset blev slutningen af 90erne købt af PFA til brug for selskabslokale for de daværende lejere på Langelinie Alle og Indiakaj / Midtermolen. Vores ejendom blev indflytningsklar i 1997, og på det tidspunkt var der tale om leje-lejligheder. Først i 2004 blev lejlighederne sat til salg, og i den forbindelse mistede ejerne formelt retten til at benytte Fælleshuset. Den daværende næstformand i bestyrelsen fik dog forhandlet en dispensation på plads, så ejerne fortsat kunne holde fester i Promenaden.