Alle lejligheder i ejendommen skal have nye dørtelefoner. De eksisterende Videx-telefoner er nu 12 år gamle, og det er ikke længere muligt at få reservedele til dem.

Efter indhentning af flere tilbud er valget af nyt system faldet på Kanrich Dørtelefoner – håndfri med farvescreen og video recorder. Den samlede udgift bliver ca. 800.000 kr., incl. moms.

Ejerforeningens bestyrelse har besluttet, at Ejerforeningens kasse betaler halvdelen. Den anden halvdel betales af beboerne selv i henhold til fordelingstal som vedtægterne foreskriver.

Pengene opkræves sammen med fællesudgifterne over fire måneder pr. 1. august, 1. september, 1. oktober samt 1. november 2009. Brev herom er sendt til hver enkelt fra Dan-Ejendomme.

Beboerne vil således, når tiden nærmer sig, få præcis besked på hvilken dag, man skal være hjemme i én af disse perioder: kl. 8.30-13 eller kl. 13-16.

Til gengæld er det vigtigt, at der så også er nogen hjemme. Hvis ikke vil det blokere for, at installationen bagefter fungerer hos naboen eller overboen.

Bestyrelsen håber, at alle vil bidrage til, at udskiftningen sker så smertefrit som muligt. (KjH).