BirgerBirger Jensen er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen. Han afløser Thorleif Blok, som på et ekstraordinært bestyrelsesmøde meddelte, at han ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlem.

Blok stiller sig dog til rådighed som suppleant og overtager indtil generalforsamlingen  den suppleantpost, som Birger Jensen forlader.