Støjende lastbiler. Forurenende krydstogtsskibe. Vedligeholdelse af Alleen. Støj fra DFDS.

Emnerne er mangfoldige på møderne i den “store” Grundejerforening for Langelinie Alle.

Ejerforeningens Jens Lillelund er næstformand i Grundejerforeningen. Han refererer følgende fra det seneste møde:

Det nye Pakhus beliggende efter FIH huset : ATP Ejendomme påtænker at starte byggeriet uden forudgående udejning. Meget jord skal bringes væk. Det blev lovet, at jorden ikke blive kørt væk via vor Alle men via Kajen alternativt sejles jorden væk.

Parkering forbudt for lastbiler .  En dialog pågår med Københavns Politi angående P – forbudsskilte for lastbiler på grunden til venstre for Isbjørnen. Lastbilerne holder ofte med kølegeneratorerne gående hele natten for at kunne komme først ”til mølle”, når krydstogtskibene ankommer den efterfølgende morgen.

Den fælles vicevært har fået nedskåret sine timer i takt med, at Kommunen har overtaget Alleen. Grundejerforeningen er ikke tilfreds med Kommunens vedligeholdelse af Alleen. Dette bliver taget op med Kommunen.

Der er bestilt en vedligeholdelsesrapport, som også vil indeholde et 10 årgts vedligeholdelsesbudget. En af de største udgiftsposter vil blive molernes vedligeholdelse.
Regnskab og budget for næste år blev gennemgået,

Næstformanden har haft møder med CM Port om krydstogtskibenes placering ved kaj forud for sæson 2011. Dette vil ske igen forud for næste sæson ligesom der er løbende konstruktiv dialog med CM Ports ledelse.

Der har ligeledes være møde med Center for Miljø, hvor CO2 udledningen blev gennemgået.

Der vil også finde et møde sted med den ny Teknik- og Miljøborgmester i København om samme emne.

Næstformanden har sammen med Formanden for E/F 25-29 Langelinie Alle deltaget i et møde med DFDS.  Dette møde gik på Oslo færgernes støj ved land samt forurening. DFDS undersøger p.t. dette og vender tilbage bla.med svar på, om Færgerne kan ligge ved kaj, hvor Polen færgerne i sin tid lå ved kaj.

Konstruktive diskussioner/dialoger med flere myndigheder og andre med indflydelse for infrastrukturen i og omkring vor Alle.