Håndværkere fra Anlægsgartner Gottlieb gik i denne uge igang med at renovere flisearealerne omkring opgang 3 og 5 – det såkaldte dæk rundt om ejendommen. Arbejdet vil stå på de næste fire måneder, men når det er afsluttet vil der både være sikret mod utætheder i kælderen og ejendommen vil være klimasikret med en forbedret afvanding ved skybrud.

Der er tale om et millionprojekt, der daterer sig helt tilbage til byggeriet med PFA som bygherre i 1997. En del af dækket blev renoveret i 2012, men den daværende løsning har vist sig ikke at være god nok i forhold til afvanding ved skybrud. Derfor skal alle flisearealer rundt om ejendommen nu tages op og underlaget af småsten skal fjernes.

Nye fliser og sedum-græs

Nogle af membranerne skal skiftes, og der kommer afløbsrender, riste og helt nye fliser. Endvidere vil deri indhakkene mod vest ud mod “det døde hav” blive plantet drænende sedum-græs, som også anvendes til grønne tage.

Generne ved arbejdet søges begrænset i videst muligt omfang, men kan ikke helt undgås. Adgangen til opgangene gennem kælderen og ved elevatorindgangen på terræn bliver ikke påvirket.

Det hænger en udførlig tidsplan ved alle indgange til opgangene.

Arbejdet er tilrettelagt og overvåges af bygningssagkyndige fra firmaet Bang & Beenfeldt. Det kommer ifølge  tilbuddet til at koste omkring 1,8 million kroner, hvilket er inden for det budget, generalforsamlingen har godkendt.

En gammel skade

Dækket over P-kælderen og kælderrummene har været utæt lige siden byggeriet stod færdigt i 1997. Ejerforeningen har med skiftende bestyrelser kæmpet med bygherren PFA og hovedentreprenøren NCC om en erstatning, og i 2011 blev der med Kammeradvokatens mellemkomst indgået et forlig.

Det betød, at PFA betalte 2,3 millioner kroner, og pengene blev brugt på renovering af dækket ved opgang 7 og 9 og renovering af pladsen mellem bygningerne og etablering af nye trapper. Det viste sig ikke at være godt nok, og det skal der nu rådes bod på.

Bestyrelsen forventer at problemerne med utætheder med dette projekt vil blive afhjulpet helt.

“Inden for det aktuelle budget vil få et langtidsholdbart dæk, der kan aflede mere vand end nu, nye fliser og nye afløbsrender,” siger formanden, Birger Jensen.